Zarok ma

Zarok ma ile Ebeveyn Katılımlı Müzik Dersleri

Dersler, aynı yaş grubuna ait çocuklardan oluşan 6 kişilik gruplar halinde, ebeveynlerden birinin veya isteğe göre ikisinin de katılımıyla(anne, baba, abi, abla, bakıcı, nine, dede, hala, amca, dayı,teyze vb.) periyodik bir şekilde her hafta aynı saatte yapılır. Çocukla birlikte düzenli olarak derse girecek kişinin, çocuğun günlük yaşamında birlikte vakit geçirdiği bir yakını olmalı ki çocuk bu aktiviteyi-müziği, bir ders olarak değil de yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görebilip hissetsin. Öte yandan, derse katılan ebeveynin rolünün çocuğun müziksel gelişimine etkisinin hayati derecede önemli olduğunu şöyle sıralayabiliriz:

– Ders çocuğun kendini güvende hissetmesinin ilk adımıdır.
– Bir saatlik aktivite süresince, çocukla eşit seviyede katılım sağlar.
– Dersin ilerleme aşamalarını iyice gözlemler.
– Derste yapılan tüm aktiviteleri ev ortamında, çocuğun dikkat ve isteği de göz önünde bulundurularak, her gün 5-7 dakikalık bir sürede çocukla birlikte yapar. Çocuk aktiviteleri yapmak istemezse bile, ebeveyn, bunun kendisinin de sorumluluğu olduğunu izah edip kendisi yapmalı. 

– Her çocuk grubu için oluşturulan ebeveyn watsapp grubuna gönderilen her haftanın stranları,
bir sabah bir de akşam olmak üzere günde iki defa çocukla birlikte dinlenilir. Çocukla birlikte
söylenmeye çalışılır. Her gün tekrarlandığı takdirde, bir haftanın sonunda kendiliğinden
ezberlendiği görülecektir zaten. Onun için hiçbir şekilde ezberlemeye zorlanmamalı.

0-2 yaş aralığındaki çocukların ebeveynelerinin tüm sezon boyunca katılımları esastır.
– 3 yaş grubu için 12 haftalık katılım esastır. İstisnai durumlarda bu süreç daha kısa ya da daha
uzun sürebilir.
– 4-5 yaş gruplarının ebeveynleri 6 haftalık bir katılımdan sonra sınıf içine alınmamaya başlar.

Dersliklerin duvarı yarı camlı olduğundan, ebeveynlerin camın arkasından çocuğa “Ben burdayım, rahat ol!” deme şansları var. Ancak bunu çok kriz anlarda, çocukta hala bir güven tesis edilmemişse tercih ediyoruz.
– Ayda bir defa gerçekleşen Çocuk Müzik Divanlarına ailenin diğer bireyleri ile katılımları hem
çocuk hem de bizim açımızdan değerlidir.

Ders İçeriği;

– Beden perküsyon ile vücudunu bir müzik aleti olarak kullabilme,
– Darbuka ve ritm çubukları ile tartım kalıplarını okuma, çalma ve bir melodiye eşlik ederek ritim duygusunu geliştirme,
– Ksilofon, piyano ve tembûr ile kulak gelişimi için ton ve melodi tekrarı,
– Süreç sonunda Do Majör gamını bir enstrümanı referans almadan yapabilme,
– Renkli kartlarla nota öğretimi,
– Her hafta bir geleneksel veya çocuklar için özel olarak üretilmiş müzikal anadilinde şarkı öğretimi,

– Hareket, oyun ve hak oyunlarının eşlik ettiği şarkıların öğretimi,
– Nota süreleri, tempo ve dinamikleri pratik uygulamalar ile oyun yoluyla öğrenme,
– Nota okuyabilme, gördüğü notayı ksilofon ve ritim aletleri ile çalabilme,
– Kültürel aktarım ve devamlılık için dengbêj ve stranbêjleri sesleri ve hayat hikayeleri ile tanıma,
– Süreç boyunca tüm enstrümanları yakından tanıma fırsatı yakalama ve canlı performanslarını
izleyip dinleyebilme,

– Zarok ma süreci tamamlandıktan sonra çocuk, bir enstrüman çalabilecek hazır bulunuşluk düzeyine ulaşmışsa ve kendi isteğiyle devam etmek isterse, ma music bünyesinde bulunan birmüzik aletini seçip bu enstrümanın haftalık birebir dersi ile devam etmektedir.
– 5 yaşında başlayıp süreç sonunda okula başlama çağına gelmiş bir çocuk, seviyesi yeterli ise,ebeveyn ve çocuğun ortak kararıyla ma Çocuk Akademisi’ne sınavsız geçiş hakkına sahip olur.

Snapseed
WhatsApp Image 2020-07-02 at 19.32.15

“Bir dili konuşabilen, o dille yazabilen ve o dili anlayan bir birey, aynı oranda müziğin dilini de öğrenebilir.” Müziği okuma ve yazma, sadece seçilmiş bir sınıfa ait olmamalıdır. Tam tersine  insanın genel kültürünün bir parçası halinde olmalıdır.” (Zoltan Kodaly)

ma music center